Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης και για δικηγόρους και για τα εισοδήματα του 2022

Published on

23/09/2022 13:23

euroΣύμφωνα το νέο νόμο για την Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου που ψηφίστηκε χτες στη Βουλή, οι δικηγόροι απαλλάσσονται στο εξής από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Η απαλλαγή ισχύει και για τα εισοδήματα του 2022.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 177 του νόμου [που είναι διαθέσιμος, όπως ψηφίστηκε, εδώ: https://bit.ly/3UxcfEy ] καταργείται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η.1.2023 και εφεξής, ενώ για το έτος 2022, η παρ. 74 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) τροποποιείται κατά τρόπο ώστε να απαλλάσσονται για το φορολογικό έτος 2022 από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στον δημόσιο τομέα και τις συντάξεις.

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας