«Ευρωπαίοι Δικηγόροι στη Λέσβο»: Πρόσληψη ενός έμπειρου δικηγόρου για να παράσχει νομική βοήθεια σε αιτούντες άσυλο

Published on

07/11/2019 17:09

Η οργάνωση «Ευρωπαίοι Δικηγόροι στη Λέσβο» ζητάει την πρόσληψη ενός έμπειρου δικηγόρου για να παράσχει νομική βοήθεια σε αιτούντες άσυλο.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα συνημμένα έγγραφα (στα αγγλικά και σε μετάφραση στα ελληνικά).

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας