Αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (Συνεδρίαση 11-12-2022)

Published on

11/12/2022 22:14

**

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά τη συνεδρίασή της, στις 11-12-2022, στην Αθήνα, έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:

ΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

Η Ολομέλεια εκφράζει την απόλυτη και κατηγορηματική αντίθεσή της στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων από 1.1.2023, αύξηση, που επιβαρύνει προσθετικά και πολλαπλασιαστικά όλους τους συναδέλφους, επιβαρύνοντας την ήδη δυσχερή οικονομική θέση των δικηγόρων, που για τους πιο αδύναμους φτάνει στο όριο κινδύνου βιοπορισμού.

Η αύξηση αυτή, μάλιστα, γίνεται τη στιγμή, που το αρμόδιο Υπουργείο και ο e-ΕΦΚΑ δεν εκπληρώνουν τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους έναντι των δικηγόρων, όπως η επικαιροποίηση του Κανονισμού Παροχών του e-ΕΦΚΑ, η καταβολή των υποχρεώσεών του προς τους δικηγόρους, η άμεση επαναρτίωση του Ειδικού Λογαριασμού ανεργίας του ΟΑΕΔ του ν. 3986/2011, με την απόδοση των οφειλομένων ποσών από τον e-ΕΦΚΑ κλπ.

Η Ολομέλεια καλεί την Κυβέρνηση να αναστείλει άμεσα την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και να απέχει από κάθε ενέργεια, που επιβαρύνει, περαιτέρω, την επαγγελματική και οικονομική κατάσταση του κλάδου.

Η Ολομέλεια για την οικονομική στήριξη του κλάδου επιβεβαιώνει το διεκδικητικό της πλαίσιο, σύμφωνα και με προηγούμενες αποφάσεις της (επισυνάπτεται).

Στο πλαίσιο αυτό, η Ολομέλεια καλεί τους συναδέλφους να ενισχύσουν μαζικά τις δράσεις της Ολομέλειας. Αύριο, Δευτέρα 12-12-2022 και ώρα 13.00, στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας, θα δοθεί απάντηση στον Υπουργό και την Κυβέρνηση για την αδιαφορία της και την μη στήριξη του κλάδου. Θα επιδοθεί στον Υπουργό το Ψήφισμα διαμαρτυρίας με τις χιλιάδες υπογραφές δικηγόρων που έχουν ήδη συλλεγεί, το οποίο θα κοινοποιηθεί και στον Πρωθυπουργό.

Ειδικά, για την μη επαναρτίωση μέχρι σήμερα του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας του ΟΑΕΔ η Ολομέλεια αποφάσισε την κατάθεση αναφοράς στον αρμόδιο Εισαγγελέα προκειμένου να διερευνηθεί η τύχη των ποσών που έχουν καταβάλει οι δικηγόροι για το σκοπό αυτό.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κοινή διαπίστωση όλων των εμπλεκομένων φορέων στην απονομή της Διοικητικής Δικαιοσύνης αποτελεί η αδήριτη ανάγκη για λυσιτελείς παρεμβάσεις στη λειτουργία της, με σκοπό την ορθή και ταχεία απονομή της, με το μικρότερο δυνατό κόστος για τον πολίτη.

Η Ολομέλεια είναι κατηγορηματικά αντίθετη σε κάθε προσπάθεια κατάργησης ή συγχώνευσης των διοικητικών δικαστικών σχηματισμών που λειτουργούν σήμερα. Τουναντίον θεωρεί επιβεβλημένη τη λειτουργία Διοικητικού Πρωτοδικείου στην έδρα κάθε πολιτικού Πρωτοδικείου, όπως επιβάλει άλλωστε και η αρχή της τοπικής εγγύτητας του πολίτη προς τον φυσικό δικαστή.

Περαιτέρω, η Ολομέλεια είναι απόλυτα αντίθετη στις τηλεματικές δίκες και στη μετατροπή δικαστηρίων σε δικαστήρια τηλεματικής. Η τηλεματική δίκη χωρίς τη φυσική παρουσία των διαδίκων δεν πληροί τα εχέγγυα της δίκαιης δίκης, παραβιάζει τις αρχές της προφορικότητας και δημοσιότητας της συζήτησης.

Άλλωστε και η νομολογία του ΕΔΔΑ δεν επιτρέπει την τηλεματική δίκη, αλλά μόνο, την κατ’ εξαίρεση, και μάλιστα υπό αυστηρές ειδικές προϋποθέσεις υποκατάσταση της με φυσική παρουσία ακρόασης από ακρόαση με τηλεδιάσκεψη.

Η συγκέντρωση της δικαστικής ύλης σε ένα περιορισμένο αριθμό διοικητικών δικαστηρίων επιτείνει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα, σε αντίθεση με την αποκέντρωσή της, με αναδιάρθρωση της αρμοδιότητας, που επιταχύνει τον προσδιορισμό των υποθέσεων, την εκδίκασή τους και την έκδοση αποφάσεων.

Το μείζον πρόβλημα στη Διοικητική Δικαιοσύνη δεν είναι γεωγραφικό, αλλά οικονομικό και δικονομικό. Η επίλυσή του απαιτεί σφαιρική αντιμετώπιση και συνολική προσέγγιση, εξορθολογισμό και αναμόρφωση του δικονομικού πλαισίου λειτουργίας των Διοικητικών Δικαστηρίων, κάλυψη των κενών θέσεων Δικαστικών υπαλλήλων και σοβαρή υλικοτεχνική υποστήριξη όλων των διοικητικών σχηματισμών, με σκοπό την επιτάχυνση του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης, χωρίς αυτή να αποβαίνει εις βάρος της ορθής απονομής της.

Προειλημμένες αποφάσεις και προσχηματικοί διάλογοι δεν είναι αποδεκτοί. Μόνο με διαρκή και ουσιαστικό διάλογο όλων των εμπλεκομένων φορέων και την επίκληση στοιχείων τεκμηρίωσης και αποτελεσματικότητας, μπορεί να αναζητηθούν αποτελεσματικές λύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ολομέλεια απορρίπτει συνολικά και κατηγορηματικά το πόρισμα της Ομάδας εργασίας υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου ΣτΕ Μιχ. Πικραμένου, σχετικά με την λειτουργία της Διοικητικής Δικαιοσύνης και αποφάσισε:

- Να ενημερώσει τις τοπικές κοινωνίες για τους κινδύνους και τα προβλήματα που δημιουργούνται από την κατάργηση περιφερειακών διοικητικών δικαστικών σχηματισμών.

- Να προσφύγει στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 - Να ζητήσει γνωμοδοτήσεις από Καθηγητές Πανεπιστημίου για την συμβατότητα ή μη της τηλεματικής δίκης με τις διατάξεις του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ, που προβλέπουν τις αρχές της προφορικότητας, της δημοσιότητας της συζήτησης και της (τοπικής) εγγύτητας για τη λειτουργία της δίκαιης δίκης.

 - Να ερευνήσει τη δυνατότητα ανάθεσης στο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης την υλοποίηση εστιασμένης έρευνας ως προς τη γνώμη των δικηγόρων για τα προβλήματα της δικαιοσύνης, την εφαρμογή νέων τεχνολογιών κατά την απονομή δικαιοσύνης, την ενδεχόμενη εφαρμογή ενός «δικαστικού Καλλικράτη».

 - Να εξουσιοδοτήσει τη Συντονιστική Επιτροπή για τη λήψη αποφάσεων κινητοποιήσεων, ανάλογα με τις εξελίξεις.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Η Ολομέλεια έχει εκφράσει, κατ’ επανάληψη, την έντονη αντίθεσή της και διαμαρτυρία της για την τραγική καθυστέρηση στην εκκαθάριση και καταβολή των αποζημιώσεων νομικής βοήθειας, που υπερβαίνει τα τρία χρόνια. Οι αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις αποδείχθηκαν αλυσιτελείς, με αποτέλεσμα να μην έχει καταστεί δυνατή μέχρι σήμερα η επίλυση του προβλήματος.

Υπό την πίεση των κινητοποιήσεων του δικηγορικού σώματος παρατηρείται μια κινητικότητα από πλευράς Υπουργείου, η οποία όμως δεν κρίνεται επαρκής.

Η Ολομέλεια εισηγείται στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας να συνεχίσουν την αποχή των δικηγόρων μελών τους από τις υποθέσεις νομικής βοήθειας και τη μη έκδοση γραμματίων προκαταβολής και ενσήμων σε όλες τις υποθέσεις της Νομικής Βοήθειας.

Προς ενιαία αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της αποχής, η Ολομέλεια προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας το ακόλουθο πλαίσιο αποχής:

1. Οι δικηγόροι οφείλουν να παραλαμβάνουν τους διορισμούς και να συμμορφώνονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου τους.

2. Χορήγηση αδειών στις εξής περιπτώσεις:

α. Παραγραφές και αποσβεστικές προθεσμίες σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις. Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι έτη στον α’ βαθμό και επτά έτη στο β’ βαθμό και συμπληρωμένα δεκαπέντε έτη στα κακουργήματα.

β. Συνοδείες στις ποινικές υποθέσεις.

γ. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, όπου υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου (πχ διατροφή ανηλίκου, διατήρηση ψυχιατρικής κράτησης κ.οκ.)

δ. Κατάθεση προτάσεων σε δίκες νέας τακτικής.

ε. Σε δίκες β΄ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας απόφασης.

στ. Σε προσωρινά κρατούμενους εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκάμηνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

 

 

Συνημμένα

 

olom_01
olom_02
Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας