Υποβολή πειθαρχικής αναφοράς και αιτήματος για την έκδοση γνωμοδότησης σχετικά με τη λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου

Published on

09/11/2021 17:25

***

Σε συνέχεια της συνάντησης που είχαν την Παρασκευή 5.11.2021, με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλειο Πλιώτα, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός και ο Αντιπρόεδρος της Ολομέλειας και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Γιώργος Σταματογιάννης στην οποία ανέδειξαν τις σημαντικές δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στη λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας και του ΔΣΑ υπέβαλε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου:

α) αίτημα για την έκδοση γνωμοδότησης κατ’ άρθρο άρθρο 25 ν. 1756/1988 για την κατά νόμο επιβεβλημένη λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων και την πρόσβαση των δικηγόρων σε αυτά για την κατάθεση εγγραπτέων πράξεων (επισυνάπτεται) και

β) αναφορά προς διερεύνηση (στο πλαίσιο της πειθαρχικής αρμοδιότητας της εισαγγελικής αρχής) των συμπεριφορών που καταγγέλλουν οι συνάδελφοι σχετικά με συγκεκριμένα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία (επισυνάπτεται).

Ειδικότερα:

1. Παρότι από την 15.9.2021 και εξής πλέον δεν προβλέπεται η εξυπηρέτηση με ραντεβού στα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία και είναι υποχρεωτική η εξυπηρέτηση με αυτοπρόσωπη παρουσία και η τήρηση της αρχής της χρονικής προτεραιότητας για την κατάθεση εγγραπτέων πράξεων, εντούτοις, ορισμένα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία, εξακολουθούν παρανόμως να απαιτούν ραντεβού για την κατάθεση εγγραπτέων πράξεων, πρακτική που υπονομεύει τη θεμελιώδη για το εμπράγματο δίκαιο αρχή της χρονικής προτεραιότητας. Για το λόγο αυτό ζητείται από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να εκδώσει γνωμοδότηση για την κατά νόμο επιβεβλημένη λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων και την πρόσβαση των δικηγόρων σε αυτά για την κατάθεση εγγραπτέων πράξεων.

2. Ζητείται να δοθεί παραγγελία στους κατά τόπο αρμοδίους Εισαγγελείς να διερευνήσουν αφ’ ενός την ανωτέρω παράνομη πρακτική (απαίτησης ραντεβού για την κατάθεση εγγραπτέων πράξεων), και αφ’ ετέρου τη συστηματική παράλειψη διαδικτυακής ανάρτησης των αποφάσεων για τον τρόπο λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, την αδυναμία τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας των δικηγόρων με συγκεκριμένα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία και την ανεπίτρεπτη (κατά παράβαση του άρθρου 34 παρ. 2 ΚωδΔικ) ταύτιση του ωραρίου πρόσβασης των δικηγόρων με το ωράριο του κοινού σε ορισμένα Κτηματολογικά Γραφεία.

 

Συνημμένα

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας