ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Εκδόθηκε από

13/10/2023 18:37

κτηματολογιοΤην 11.10.2023 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και συγκεκριμένα των Νίκου Λογοθέτη, Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Μιχαήλ Νικολάου Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας, Αθανασίου Μακρυγιάννη Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, ως εκπροσώπων του Πρόεδρου της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων κ. Δημήτρη Βερβεσού, του καθηγητή κ. Λάμπρου Κιτσαρά, ως ειδικού επιστημονικού συνεργάτη της Ολομέλειας καθώς και του αρμόδιου Συμβούλου του ΔΣΑ Ζώη Σταυρόπουλου, με τον αρμόδιο Υφυπουργό, κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κτηματολογίου κ. Στέλιο Σακαρέτσιο καθώς και τη Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Κτηματολογίου κα Ολυμπία Μαρκέλλου.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Τέθηκε υπόψιν των συμμετεχόντων εκ μέρους της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η ομόφωνα δεκτή από την Ολομέλεια, εισήγηση της επιτροπής αναφορικά με την παράταση της
προθεσμίας διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών που λήγει την 31η-12-2023 καθώς και σχέδιο τροποποιούμενων διατάξεων.
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Κατά τη συνάντηση έλαβε χώρα παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία δημιουργήθηκε προκειμένου να καθίσταται δυνατός ο εξ αποστάσεως νομικός έλεγχος των υποβαλλόμενων προς
καταχώριση πράξεων από τους Δικηγόρους, μέλη του Μητρώου Νομικών Εισηγητών.

Με τη χρήση της σχετικής πλατφόρμας θα δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους Δικηγόρους που είναι μέλη του Μητρώου Νομικών Εισηγητών, να πραγματοποιούν νομικό έλεγχο των προς καταχώριση πράξεων, ενώ η εισήγησή τους θα δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα, κατόπιν συμπλήρωσης σχετικών πεδίων. Επίσης στην ίδια πλατφόρμα θα υπάρχει πεδίο, αυτόματου υπολογισμού των εκκρεμών προς τιμολόγηση πράξεων καθώς και του αντίστοιχου ποσού, ώστε να δύναται ο Εισηγητής εκδίδοντας και αναρτώντας το σχετικό παραστατικό να υποβάλλει αίτημα εξόφλησης του τιμολογίου του. Η πλατφόρμα θα είναι σε λειτουργία καθημερινά και καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας, οπότε οι Νομικοί Εισηγητές θα έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν την ανάθεση υποθέσεων και να τις διεκπεραιώσουν.
ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ
Κατά τη συνάντηση αυτή έλαβε χώρα ενημέρωση ως προς την ικανοποίηση του υποβληθέντος ήδη από τον Ιούλιο, αιτήματός μας σχετικά με την αύξηση της αμοιβής των Εισηγητών ανά πράξη καθώς και του αιτήματός μας περί επέκτασης της συνεργασίας μεταξύ Φορέα και Δικηγόρων του Μητρώου Εισηγητών. Εκ μέρους του Υφυπουργού, υπήρξε η δέσμευση ότι εντός του μηνός Οκτωβρίου θα κληθούν περισσότεροι από 1.100 Δικηγόροι μέλη του Μητρώου Νομικών Εισηγητών, καθώς και οι Δικηγόροι μέλη του Μητρώου των
Δικηγορικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Κατερίνης και Ηρακλείου που είχαν εκπαιδευτεί κατόπιν συνεργασίας της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και του Φορέα, προκειμένου να δηλώσουν
ενδιαφέρον συνεργασίας. Ζητήθηκε να διευρυνθεί το μητρώο Νομικών Εισηγητών, εντάσσοντας σε αυτό Συναδέλφους που επιθυμούν να συμμετέχουν, κατόπιν πραγματοποίησης νέων σεμιναρίων κατάρτισης
που θα ακολουθήσουν τόσο για μέλη του ΔΣΑ, όσο και για μέλη άλλων Δικηγορικών Συλλόγων με τους οποίους δεν έχουν υπογραφεί σχετικές προγραμματικές συμβάσεις.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας