Σε λειτουργία οι ψηφιακές υπηρεσίες για δικηγόρους, του Ελληνικού Κτηματολογίου

Εκδόθηκε από

22/10/2020 19:22

**

Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρη Βερβεσό (Πρόεδρο του ΔΣΑ) ο γεν. διευθυντής του «Ελληνικού Κτηματολογίου», Στ. Κοτσώλης, ενημερώνει ότι έχουν τεθεί σε λειτουργία οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω των οποίων, μπορούν οι συνάδελφοι να υποβάλλουν στα Κτηματολογικά γραφεία αιτήσεις καταχώρησης και να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα τα πιστοποιητικά.

 

--Επισυνάπτονται :

α) η επιστολή και

β) φυλλάδιο με σχετικές πληροφορίες.

Συνημμένα

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας