Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα έως τις 22 Νοεμβρίου 2021

Εκδόθηκε από

06/11/2021 18:19

****

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 5138/2021 η νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00».

Η ΚΥΑ επαναλαμβάνει για τη λειτουργία των δικαστηρίων και την πρόσβαση σε αυτά κατά περιεχόμενο τις ρυθμίσεις της προϊσχύουσας ΚΥΑ υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 66436 (ΦΕΚ τ. Β’ 4919/2021)

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ τ. Β’ 5138/2021.

 

Συνημμένα

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας