Μέτρα προστασίας της υγείας των δικηγόρων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε δικηγορικές εταιρίες, νομικά τμήματα εταιριών ή δικηγορικά γραφεία

Εκδόθηκε από

16/03/2020 15:46

**

Επειδή, κατά τις σαφείς συστάσεις των αρμοδίων υγειονομικών αρχών, πρέπει να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός πλειόνων ατόμων σε κλειστούς χώρους, καλούμε άμεσα τους δικηγόρους, τις δικηγορικές εταιρίες και τα νομικά τμήματα εταιριών, όπου απασχολούνται άνω των τεσσάρων ατόμων στον αυτό χώρο, να περιορίσουν τη φυσική παρουσία των δικηγόρων σε αυτούς, υιοθετώντας είτε τηλεργασία, είτε εκ περιτροπής απασχόληση (έως δύο ατόμων ανά ημέρα).

Σε περίπτωση που δεν ληφθούν τα προσήκοντα μέτρα μέχρι και αύριο, ο Σύλλογος επιφυλάσσεται να επανεξετάσει τη στάση του και να λάβει κατάλληλα μέτρα, προς το σκοπό προστασίας της υγείας των συναδέλφων»

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας