Κοινή επιστολή της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων, της Σ.Ε. Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών και της Γ. Σ. Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων προς τους Υπ.Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης για τον Πτωχευτικό Κώδικα

Εκδόθηκε από

22/07/2020 19:35

**

 

Σε συνέχεια της συγκρότησης, με πρωτοβουλία της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Κοινής Επιτροπής των θεσμικών κοινωνικών φορέων της χώρας σχετικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας και το νέο πτωχευτικό δίκαιο (βλ. σχετικά εδώ: https://bit.ly/30BCJtu ), ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός, ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, Γεώργιος Ρούσκας, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, Δημοσθένης Τσιριγώτης, και ο Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, Γεώργιος Καββαθάς, απέστειλαν από κοινού επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνο Τσιάρα και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνη Γεωργιάδη, με την οποία, λόγω της μείζονος σπουδαιότητος των προωθούμενων ρυθμίσεων για ιδιαιτέρως μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, ζητούν αφενός να λάβουν γνώση του επίσημου σχεδίου του νέου τροποποιημένου Πτωχευτικού Κώδικα και αφετέρου να κληθούν οι θεσμικοί κοινωνικοί φορείς να συμμετάσχουν επίσημα και ισότιμα στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία με τον ορισμό εκπροσώπων τους στις αρμόδιες επιτροπές που θα επεξεργαστούν το τελικό νομοσχέδιο.

Το πλήρες κείμενο της της υπ’ αριθ. αρ. πρωτ. 1003/21.7.2020 επιστολής, ως εστάλη, έχει ως εξής:

"Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

Το τελευταίο διάστημα πληροφορούμαστε από τον τύπο για το υπό διαμόρφωση σχέδιο του νέου Πτωχευτικού Κώδικα μέσω του οποίου φαίνεται να επιχειρείται μια ολιστική προσέγγιση του δικαίου της αφερεγγυότητας με την αναμόρφωση των υφισταμένων, αλλά και τη θέσπιση νέων διατάξεων για πολλά και ουσιώδη επί μέρους θέματα.

Είναι προφανές ότι λόγω του αντικειμένου και των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει παράξει η παρατεταμένη οικονομική κρίση των τελευταίων ετών αλλά και οι πρωτόγνωρες συνθήκες που δημιούργησε η εμφάνιση του COVID 19, ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας αφορά μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, κυρίως επαγγελματίες αλλά και φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν εμπορική ή επαγγελματική δραστηριότητα. Ιδίως, δε, καθώς στο σχέδιο του Πτωχευτικού Κώδικα περιέχονται και οι ειδικότερες ρυθμίσεις για τη διάσωση της κύριας κατοικίας.

Επιπρόσθετα, ειδικά κεφάλαια του ως άνω σχεδίου αναφορικά με την ίδια τη διαδικασία κήρυξης της πτώχευσης, αλλά και την εξέλιξη της, εισάγουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με ιδιαίτερα σημαντική την προτεινόμενη δυνατότητα του δανειστή να προτείνει και ουσιαστικά να ορίζει ο ίδιος τον σύνδικο της πτωχεύσεως ενώ παράλληλα προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης των καθηκόντων διαχειριστή αφερεγγυότητας και σε εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Μεγάλη συζήτηση έχει ακόμα ήδη αναπτυχθεί, όπως πληροφορούμεθα και πάλι από δημοσιεύματα, αναφορικά με τον προβλεπόμενο νέο Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, στον οποίο φέρεται να έχει τη δυνατότητα υπό προϋποθέσεις να μεταβιβάσει την κατοικία του ο οφειλέτης με σκοπό να τη μισθώσει στη συνέχεια.

Λόγω της σοβαρότητας των ανωτέρω ρυθμίσεων για ιδιαιτέρως μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας αιτούμεθα αφενός να λάβουμε γνώση του επίσημου σχεδίου του νέου τροποποιημένου Πτωχευτικού Κώδικα και αφετέρου να κληθούμε να συμμετάσχουμε επίσημα και ισότιμα στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία με τον ορισμό εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων στις αρμόδιες επιτροπές που θα επεξεργαστούν το τελικό νομοσχέδιο. Αναμένουμε τις απαραίτητες ενέργειές σας προς ικανοποίηση των αιτημάτων μας.

Με τιμή

-- O Πρόεδρος της Ολομέλειας

των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος,

Δημήτρης Βερβεσός

 

-- O Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής

Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος,

Γεώργιος Ρούσκας

 

--0 Πρόεδρος της Ομοσπονδίας

Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος,

Δημοσθένης Τσιριγώτης

 

--0 Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας

Επαγγελματιών -Βιοτεχνών- Εμπόρων Ελλάδας,

Γεώργιος Καββαθάς

Συνημμένα

 anakoinosi_epistoli_ptk.docx

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας