Επιστολή του Προέδρου του Αρείου Πάγου προς τους Προέδρους των Τριμελών Συμβουλίων Διεύθυνσης των δικαστηρίων σχετικά με την έκδοση αποφάσεων κατά τη διάρκεια αναστολής της λειτουργίας τους

Εκδόθηκε από

02/04/2020 17:37

**

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι με το υπ’ αριθ. 836/27.3.2020 έγγραφό του, που απευθύνεται τους Προέδρους των Τριμελών Συμβουλίων Διεύθυνσης των Εφετείων και Πρωτοδικείων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και τους Διευθύνοντες τα λοιπά Εφετεία και Πρωτοδικεία της Χώρας (με την παράκληση να διαβιβασθεί στους Διευθύνοντες τα Ειρηνοδικεία της χώρας), ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, αναφέρει τα κάτωθι:

«Έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 τεύχος Α'), την με αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ.18176/15 Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ 864 Α') απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας - Υγείας - Δικαιοσύνης, με την οποία αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων, για χρονικό διάστημα από 16.3 2020 έως και 27.3.2020 και τη βεβαιότητα ότι σήμερα η Κυβέρνηση προχωρεί σε νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων έως και μετά το Πάσχα.

Σας επισημαίνουμε ότι, τόσο με την ισχύουσα υπουργική απόφαση άρθρο τρίτο παρ. 2 αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ 18176/15 Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ 864 Α') όσο και με την νέα που αναμένεται να δημοσιευθεί,η δημοσίευση των αποφάσεων εξαιρείται από την αναστολή.

Η εν μέρει αναστολή λειτουργίας των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, λόγω εκτάκτου ανάγκης, ως κατεπείγον μέτρο αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του δεν αποτελεί περίοδο διακοπών των δικαστών ή άλλου είδους άδεια από την εργασία τους.  

Για το λόγο αυτό επισημαίνεται ότι η εργασία των δικαστικών λειτουργών συνεχίζεται κανονικά από το σπίτι και αυτό περιλαμβάνει την επεξεργασία και έκδοση αποφάσεων επί των υποθέσεων που έχουν συζητηθεί, προκειμένου να μειωθεί η εκκρεμότητα, να εκδοθούν οι λιμνάζουσες αποφάσεις λόγω του φόρτου εργασίας και να προκύψει κάτι θετικό για τη δικαιοσύνη και το κοινωνικό σύνολο μέσα από αυτή τη δυσβάσταχτη δοκιμασία.

Με τους νέους πίνακες εργασιών όλων των δικαστηρίων της χώρας, αναμένουμε την ουσιαστική αύξηση δημοσίευσης αποφάσεων όσο θα διαρκεί η αναστολή λειτουργίας των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας, και κατά το δυνατό την εξάλειψη, της όποιας εκκρεμότητας έχει ο καθένας».

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας