Επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας Δημήτρη Βερβεσού προς τον Πρόεδρο της CCBE για παρέμβασή του σχετικά με τις δηλώσεις του Κροάτη δικηγόρου

Εκδόθηκε από

10/08/2023 12:16

αεκΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΑΘήνα, 10/8/2023
Αριθ. Πρωτ. 57

Προς
Τον κ. Παναγιώτη Περάκη
Πρόεδρο CCBE
Κοινοποίηση:
Προέδροι Ευρωπαϊκών ∆ικηγορικών Συλλόγων - μελών CCBE

Κύριε Πρόεδρε,
Με αφορμή τον Θάνατο νεαρού φιλάθλου, Θύματος τυφλής οπαδικής
βίας, είδαν το φως της δημοσιότητας δηλώσεις του Κροάτη ∆ικηγόρου
Νταβορίυ Κάρατσιτς οι οποίες απάδουν του δικηγορικού λειτουργήματος,
καθώς παραβιάζουν θεμελιώδεις αρχές και κανόνες που διέπουν την άσκησή του
όπως αυτοί καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία και
δεοντολογία. Οι δηλώσεις αυτές εκφεύγουν τον υπερασπιστικού ρόλου του
δικηγόρου, προσβάλλουν το δικηγορικό επάγγελμα, δικαιολογούν και
ενθαρρύνουν την οπαδική βία.
Κατόπιν αυτών παρακαλώ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, να
απευθυνθείτε στον οικείο ∆ικηγορικό Σύλλογο της Κροατίας πού είναι μέλος
του CCBE προκειμένου να κινηθεί η σχετική πειθαρχική διαδικασία σε βάρος
τον και να λάβει επίσημα θέση επ' αυτού ο εθνικός ∆ικηγορικός Σύλλογος της
Κροατίας.

Με τιμή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΣ

 

 

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας