Επιστολή Προέδρου Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων προς την υπουργό Εργασίας για την αποζημίωση των δικηγόρων-δικαστικών αντιπροσώπων που συμμετέχουν στις εκλογές σωματείων

Εκδόθηκε από

11/05/2018 10:10

Επιστολή προς την υπουργό Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου απέστειλε ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός σχετικά με το ζήτημα που έχει ανακύψει με τους δικηγόρους που διορίζονται δικαστικοί αντιπρόσωποι στις εκλογές σωματείων και την αποζημίωσή τους.

Όπως αναφέρεται σε αυτήν, «Στην συνάντηση της 26.3.2018 είχαµε διατυπώσει το εύλογο αίτηµα για αύξηση της αποζηµίωσης των δικηγόρων, δικαστικών αντιπροσώπων που συµµετέχουν στις εκλογές σωµατείων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και επιµελητηρίων σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στην ΥΑ υπ' αριθ. 2394/80/12 (ΦΕΚ 337 Β/14-2-2012), µε την οποία είχε καθοριστεί η αποζηµίωση των δικαστικών λειτουργών, που µέχρι την ψήφιση του ν. 4446/2016, συµµετείχαν ως δικαστικοί αντιπρόσωποι κατά τις άνω αρχαιρεσίες.

Όµως, µε έκπληξη διαπιστώσαµε ότι στην νέα υπουργική απόφαση υπ' αριθµ. 24270/610/30.4.2018 (ΦΕΚ Β/8.5.2018) δεν γίνεται καµία απολύτως αλλαγή. Τουναντίον µάλιστα το ποσό που προβλέπεται για τους δικηγόρους, δικαστικούς αντιπροσώπους στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων χαρακτηρίζεται ως «αµοιβή», και όχι ως «αποζηµίωση», που είναι ο ορθός, και ανταποκρινόµενος στη φύση των εκτελούµενων καθηκόντων, νοµικός χαρακτηρισµός».

Επισυνάπτεται αναλυτικά η επιστολή.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας