Δοκιμασία Επάρκειας Οκτωβρίου 2020 – Αναβολή διεξαγωγής εξετάσεων -Πίνακας υποψηφίων ανά εξεταζόμενο μάθημα

Εκδόθηκε από

09/10/2020 19:30

 Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων ή την ενδεχόμενη αναβολή τους  λόγω της υγειονομικής κρίσης,

θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση Επισυνάπτεται ο πίνακας υποψηφίων ανά εξεταζόμενο μάθημα για τις εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Οκτωβρίου 2020 

Λόγω της αναγγελθείσας παράτασης και επιβολής νέων υγιειονομικών μέτρων προστασίας απο τον κορωνοϊό, η διεξαγωγή των εξετάσεων δοκιμασίας επάρκειας Οκτωβρίου 2020, για τις οποίες είχε ορισθεί ημερομηνία έναρξης η 16η-10-2020, αναβάλλεται.

Για το χρόνο διενέργειας των εξετάσεων θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

 

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας