Δοκιμασία Επάρκειας B’ εξεταστικής περιόδου 2021 – Τελικός Πίνακας υποψηφίων ανά εξεταζόμενο μάθημα

Εκδόθηκε από

02/11/2021 18:52

***Επισυνάπτεται τελικός πίνακας υποψηφίων ανά εξεταζόμενο μάθημα για τη Δοκιμασία Επάρκειας Β΄εξεταστικής περιόδου 2021.

 

 

 

Συνημμένα

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας