Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την παράταση της αναστολής λειτουργίας δικαστηρίων έως 15 Μαΐου

Εκδόθηκε από

26/04/2020 20:48

** Δημοσιεύουμε την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804 ΚΥΑ "Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020” που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 1588/25.4.2020) --Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ. 

Συνημμένα

 kya_anastolis.pdf

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας