Δήλωση του Προέδρου της Ολομέλειας για την διακοπή λειτουργίας των δικαστηρίων - Το πρακτικό της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του COVID-19

Εκδόθηκε από

09/03/2021 19:20

**Με αφορμή την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης των Προέδρων – Μελών της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, λάβαμε γνώση της από 9.2.2021 πολυθρύλητης Απόφασης – Πρακτικού της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιος Υγείας έναντι του COVID-19, την οποία επικαλείται η προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10-2-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄534) στο σκεπτικό της, για τον περιορισμό της λειτουργίας των Δικαστηρίων, Κτηματολογικών Γραφείων και Υποθηκοφυλακείων, στις Περιφερειακές Ενότητες που χαρακτηρίστηκαν «πολύ αυξημένου κινδύνου» (εντός των οποίων εντάσσεται και η Περιφερειακή Ενότητα Αττικής), το πλήρες κείμενο της οποίας παρατίθεται συνημμένο.

Από το κείμενο του Πρακτικού προκύπτουν τα κάτωθι : 

--Από τα δέκα (10) μέλη της Επιτροπής μόνο οι δύο (2) είναι λοιμωξιολόγοι και οι λοιποί κατέχουν πολιτικές ή διοικητικές θέσεις (!!!)

--Σε κανένα σημείο του πρακτικού δεν γίνεται μνεία στη λειτουργία των Δικαστηρίων, των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποθηκοφυλακείων, εκτός αν τα Δικαστήρια, Κτηματολογικά Γραφεία και Υποθηκοφυλακεία περιλαμβάνονται στη συντομογραφία «κ.ά.» (!!!)

--Δεν υπάρχει καμία μνεία στον κίνδυνο μετάδοσης του ιού στο χώρο των δικαστηρίων. Στα προτεινόμενα περιοριστικά μέτρα δεν περιλαμβάνεται η αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων, των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποθηκοφυλακείων (!!!)

-- Η άνω Απόφαση – Πρακτικό της Επιτροπής αποτελεί τον «ακρογωνιαίο λίθο», επί του οποίου ερείδονται όλες οι ΚΥΑ που μετά τις 10/2/2021 απαγόρευσαν τη διενέργεια δικών και την εν γένει λειτουργία των Δικαστηρίων, των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποθηκοφυλακείων στις Περιφερειακές Ενότητες που χαρακτηρίστηκαν «πολύ αυξημένου κινδύνου» (εντός των οποίων εντάσσεται και η Περιφερειακή Ενότητα Αττικής). 

--Επιπλέον δε, το Ανώτατο Ακυρωτικό, όχι μόνον θεώρησε το Πρακτικό αυτό ως την «επαρκή τεκμηρίωση» που απαιτείται, με την νομολογία του, για την νομιμότητα των κανονιστικών πράξεων της εκτελεστικής εξουσίας αλλά και στηρίχθηκε σε αυτό για να απορρίψει την αίτηση αναστολής μας (!!!).

Αυτή η στάση της εκτελεστικής εξουσίας αλλά και της Ελληνικής Δικαιοσύνης αναφορικά με τα δικαιώματα προηγούμενης ακρόασης αλλά και του θεμελιώδους δικαιώματος δικαστικής προστασίας, ενδυναμώνει τη θέλησή μας και καθιστά μονόδρομο την επιλογή μας να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η καταδίκη της Χώρας στον ανώτατο ευρωπαϊκό δικαστικό θεσμό αποτελεί αναγκαιότητα για την διάσωση του νομικού της πολιτισμού.

Το δικηγορικό σώμα θα αγωνιστεί μέχρι τέλους!

Δημήτρης Κ. Βερβεσός

Πρόεδρος της Ολομέλειας

των Προέδρων

των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Συνημμένα

 apospasma_praktikoy_tis_188is_synedriasis.pdf

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας