Διευκρινιστική εγκύκλιος για τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023

Εκδόθηκε από

14/06/2023 17:16

εγκυκλιοςΕπισυνάπτεται διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Αρχεία

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας