Άρειος Πάγος: Αυτεπάγγελτος ορισμός δικασίμου υποθέσεων που αποσύρθηκαν στις 15-10-2021

Εκδόθηκε από

05/11/2021 15:31

***Επισυνάπτεται το έγγραφο της προέδρου του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου που περιλαμβάνει και τον πίνακα με τον  επαναπροσδιορισμό της δικασίμου 15-10-2021 λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων

 

Συνημμένα

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας