Αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος της 2.4.2022

Εκδόθηκε από

04/04/2022 12:33

**

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε   στις 2.4.2022, στην Αθήνα, έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:
     Α. Για  τις προωθούμενες  από το Υπουργείο διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και οι οποίες επιχειρούν να θέσουν σε εφαρμογή το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,  η Ολομέλεια, αφού επανέλαβε και επιβεβαίωσε τις πάγιες θέσεις του σώματος σχετικά με τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, όπως αυτές διατυπώθηκαν στο 14ο Πανελλήνιο Δικηγορικό Συνέδριο των Σερρών (βλ. σχετικά εδώ: https://bit.ly/3iZPxUo ) και στην Ολομέλεια της Τρίπολης (βλ. σχετικά εδώ: https://bit.ly/3NGWlnV ), επισημαίνει τα εξής:
    1. Την  ανάγκη  άμεσης  τροποποίησης  του αρθ. 2 με το οποίο  μεταφέρεται η αρμοδιότητα γνωμοδότησης για την κατάργηση δικαστικών σχηματισμών στον Άρειο Πάγο και στο ΣτΕ, ενώ μέχρι σήμερα η αρμοδιότητα αυτή υπήρχε στην Ολομέλεια των πολιτικών και διοικητικών τοπικών Εφετείων . 
    2. Εκφράζει την αντίθεσή της στην επιχειρούμενη  προσπάθεια  να συνδεθεί  η τυχόν συγχώνευση / κατάργηση Πρωτοδικείων με την χρήση ψηφιακών μέσων ( τηλεδίκες )  και την εξάλειψη της φυσικής παρουσίας των δικηγόρων στα ακροατήρια. 
    3. Θεωρεί  ανεπίτρεπτη την  περαιτέρω αποδυνάμωση  των περιφερειακών Πρωτοδικείων και τη συρρίκνωση της δικαστηριακής ύλης αυτών , η οποία έχει επέλθει ήδη με το άρθρο 359 του ν. 4700/2020 και επαναλαμβάνεται  με το άρθρο 4 παρ 6 του σχεδίου νόμου, το οποίο προβλέπει τη σύσταση ειδικών τμημάτων  στα πολιτικά Πρωτοδικεία και Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης για να εκδικάζουν με αποκλειστική αρμοδιότητα συγκεκριμένης φύσεως υποθέσεις . 
     4. Η Ολομέλεια  δέχεται ότι πρέπει να προχωρήσει η ενίσχυση και επέκταση των τεχνολογικών και ψηφιακών μέσων στη Δικαιοσύνη. Είναι όμως κάθετα αντίθετη στην κατάργηση της προφορικής/ακροαματικής διαδικασίας στα δικαστήρια με την  επίκληση της σύγχρονης  ψηφιακής τεχνολογίας και την συσχέτιση με κράτη που έχουν εντελώς διαφορετική δομή , νοοτροπία και γεωμορφολογία .  Επιπρόσθετα απαιτεί, στα πλαίσια των αποφάσεων των συνεδρίων μας,  την ουσιαστικοποίηση της επιθεώρησης δικαστηρίων - πέραν αυτής που  προβλέπει το σχέδιο νόμου - , την αλλαγή του τρόπου της προαγωγικής εξέλιξης των δικαστικών λειτουργών και την ουσιαστικότερη συμμετοχή των Δικηγορικών Συλλόγων στα θεσμικά όργανα της Δικαιοσύνης. 
Η Ολομέλεια καταγγέλλει  το υπό διαμόρφωση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το νέο Κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών , που πρόκειται άμεσα να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και  εισηγείται στα ΔΣ των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας την πραγματοποίηση πενθήμερης προειδοποιητικής στοχευμένης αποχής των μελών τους  από δίκες συμφερόντων Δημοσίου.
    
Β. Η Ολομέλεια εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 187 ΠΚ, με την προσθήκη της παρ. 6,  η οποία έλαβε χώρα αιφνιδίως, κατά παράβαση των κανόνων καλής νομοθέτησης, χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη διαβούλευση και χωρίς  προσήκουσα επιστημονική και κοινοβουλευτική επεξεργασία.
Είναι αδιανόητο, σε ένα κράτος δικαίου , να μην επιτρέπεται η αναστολή ή μετατροπή της ποινής και να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη η τυχόν ασκηθείσα έφεση τόσο σε περιπτώσεις καταδίκης για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, όσο, πολύ περισσότερο, σε περιπτώσεις καταδίκης για πράξεις πλημμεληματικού χαρακτήρα και αυτό  μάλιστα να επιβάλλεται και με διάταξη αναδρομικής ισχύος.
Καταλύεται το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου, αμφισβητείται και  περιορίζεται η δικαιοδοτική κρίση του δικαστή και παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, δεδομένου ότι ο κατηγορούμενος στερείται δικαιωμάτων, τα οποία δεν στερούνται κατηγορούμενοι για αδικήματα με σημαντικά μεγαλύτερη ποινική ή ηθική απαξία.
Στα πλαίσια αυτά, η  Ολομέλεια αποφάσισε,  ως μέσο διεκδίκησης για την κατάργηση της παρ. 6 του άρθρου 187 ΠΚ, να εισηγηθεί στα ΔΣ των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας την πραγματοποίηση στοχευμένης αποχής των μελών τους από ποινικές δίκες πρώτου βαθμού, στις οποίες υπάρχει κατηγορία για παράβαση του άρθρου 187 ΠΚ, πλημμεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα, μέχρι 15.4.2022. Εξαιρούνται παραγραφές και υποθέσεις, όπου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο κράτησης.
    Γ.  Αναγνωρίζοντας την διαρκώς αυξανόμενη σημασία του portal της Ολομέλειας για την επαγγελματική δραστηριότητα του Δικηγόρου, η Ολομέλεια αποφάσισε να αναβαθμίσει την ασφάλεια πρόσβασης κάθε δικηγόρου σε αυτό για την εξασφάλιση της χρήσης του αποκλειστικά και μόνο από τους δικηγόρους, με την καθιέρωση κωδικού μίας χρήσης για την είσοδο σε αυτό.
     Δ. Συζητήθηκαν οι προτάσεις της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας (επισυνάπτονται) και εξουσιοδοτήθηκε η Συντονιστική Επιτροπή να λάβει σχετικές αποφάσεις.


 

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας