ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ FUNDS ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΕΙ

Εκδόθηκε από

01/03/2024 19:17

ολομελιαΗ Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος η οποία συνεδρίασε σήμερα 1.3.2024, στην Αθήνα, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Η Ολομέλεια εκφράζει για μία ακόμη φορά την αντίθεσή της στις διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που υπακούουν στα κελεύσματα του ποινικού λαϊκισμού και αποτελούν οπισθοδρόμηση για το ποινικό δίκαιο.
Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών θα δημιουργήσει ανεπιεική αποτελέσματα, τα οποία σύντομα ότι θα βρουν απέναντι την Ελληνική κοινωνία.
Η Ολομέλεια συνεκτιμώντας το γεγονός της ψήφισης του σχετικού νομοσχεδίου του χρόνου της εφαρμογής των διατάξεών του, αποφάσισε:
-Να προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας την αναστολή της αποχής των μελών τους από τις ποινικές δίκες.
-Να διοργανώσει εκδηλώσεις στην έδρα κάθε Δικηγορικού Συλλόγου, στις οποίες θα προσκληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι επαγγελματικοί φορείς και η τοπική κοινωνία, προκειμένου να επισημανθούν τα προβλήματα που πρόκειται να αναδειχθούν από την εφαρμογή των νέων διατάξεων.
Η αναστολή της αποχής δεν σημαίνει και αναστολή του διεκδικητικού αγώνα του δικηγορικού σώματος, ο οποίος επικεντρώνεται εφεξής στις ακόλουθες διεκδικήσεις:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ:

Η Ολομέλεια διεκδικεί την ικανοποίηση των πάγιων αιτημάτων της και ιδίως:
1. Την κατάργηση του τεκμαρτού υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος
2. Την επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης στα συμβόλαια
3. Την αύξηση του ορίου απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ
4. Την μείωση του δικαστηριακού ΦΠΑ
5. Την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος
6. Την επανεκτίμηση του ποσού αναφοράς των γραμματίων Προείσπραξης
7. Την κατάργηση της εισφοράς ανεργίας 120 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ
8. Την αύξηση των αμοιβών των εμμίσθων δικηγόρων του Δημοσίου
9. Την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους δικηγόρους και τις οικογένειές τους, με την καταβολή των εισφορών υγείας του προηγούμενου έτους και την εκ νέου ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών σε βιώσιμη βάση.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Η Ολομέλεια εμμένει στην από 23.2.2024 απόφασή της για αποχή από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης Τραπεζών και Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (Funds) μέχρι 31.3.2024.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ:
Η Ολομέλεια εμμένει στην από 23.2.2024 απόφασή της

ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ:
Η Ολομέλεια αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου (επισυνάπτεται) και την από 27.2.2024 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, έκρινε ότι ο διάλογος που προηγήθηκε της κατάθεσης του σχεδίου νόμου, ήταν επιφανειακός και επικοινωνιακού χαρακτήρα, χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να ακουστούν όλες οι απόψεις και να συνεκτιμηθούν οι συνέπειες ως προς τη λειτουργία των δημοσίων Πανεπιστημίων και ιδίως αυτών των ακριτικών περιοχών της Χώρας. Η Ολομέλεια ουδέποτε κλήθηκε να τοποθετηθεί επί του ζητήματος παρά μόνο δύο μέρες πριν την ακρόαση των φορέων στη Βουλή και ακούστηκε μόνο για πέντε λεπτά κατά τη διάρκεια αυτής, γεγονός που καταδικάζει απερίφραστα.
Η Ολομέλεια θεωρεί ότι τόσο μείζονος σημασίας μεταρρυθμίσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που επί χρόνια ρυθμίζεται υπό το πρίσμα του ισχύοντος άρθρου 16 του Συντάγματος, δεν μπορούν να εισάγονται με νομοθετική επίκληση του ενωσιακού δικαίου ή με τη λογική, «δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο».
Η όποια μεταρρύθμιση ή μη πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης.
Η Ολομέλεια εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία της και τον έντονο προβληματισμό της για τη βιωσιμότητα της Νομικής Σχολής Κομοτηνής, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη εθνικά περιοχή, αλλά και όλων των άλλων
Πανεπιστημιακών Σχολών των παραμεθόριων και ακριτικών περιοχών, ενόψει της λειτουργίας των νέων νομικών οντοτήτων που πρόκειται να ιδρυθούν με βάσει τις διατάξεις του προωθούμενου νομοσχεδίου.
Την ίδια ανησυχία, άλλωστε, είχε εκφράσει και κατά την περίοδο που σχεδιαζόταν η ίδρυση τέταρτης Νομικής Σχολής στην Πάτρα, ανησυχίες που συμμεριζόταν τότε το Κυβερνητικό σήμερα κόμμα, ως αξιωματική αντιπολίτευση.
Η Ολομέλεια θα τοποθετηθεί επί του θέματος της Συνταγματικότητος ή μη διατάξεων του σχεδίου νόμου και θα τοποθετηθεί ως προς την ουσία του θέματος για τη λειτουργία ή μη, μη κρατικών ΑΕΙ σε επόμενη συνεδρίασή της.

Επισυνάπτεται η εισήγηση το προέδρου της Ολομέλειας κ.Δ.Βερβεσού για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

 

Αρχεία

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας