Ανακοίνωση Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας

Εκδόθηκε από

06/05/2022 15:29

**  Σε συνέχεια της από 27 Απριλίου 2022 ανακοίνωσης της Επιτροπής σας   ενημερώνουμε ότι:

 Στο πλαίσιο των ισχυόντων έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας   από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είναι   υποχρεωτική η χρήση μάσκας από όλους τους υποψηφίους καθ’ όλη τη διάρκεια   της εξέτασης και της παραμονής τους στην αίθουσα.

 Υπενθυμίζεται ότι οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται στην αίθουσα   διεξαγωγής των εξετάσεων τριάντα (30) λεπτά νωρίτερα από την ώρα έναρξης   της  δοκιμασίας ανά αντικείμενο, οπότε και αρχίζει η εκφώνηση των ονομάτων   των υποψηφίων από τον σχετικό πίνακα. Υποψήφιος που δεν θα είναι παρών στην αίθουσα κατά το χρόνο εκφώνησης των ονομάτων, αποκλείεται από την εξέταση.

Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να φέρουν το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ.

Επιτρέπεται η χρήση κωδίκων και νομοθετημάτων, χωρίς σχολιασμό ή σημειώσεις.
Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων και οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας