Έκδοση της ΚΥΑ για την πρόσθετη αποζημίωση συνηγόρων νομικής βοήθειας σε ποινικές δίκες μακράς διαρκείας

Published on

18/04/2021 19:55

**Μετά από επίμονες παρεμβάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, τόσο δι’ εγγράφων αιτημάτων (βλ ενδεικτικά τη συνημμένη υπ’ αριθμ. 675/4-11-2019 επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης), όσο και με συναντήσεις με τους συναρμόδιους φορείς (βλ. ενδ.

https://www.dsa.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%... ),

εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. οικ. 14869/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1472),

σε εφαρμογή του άρθρου 27§3 του Ν. 4596/2019 (βλ. σχετικά

https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%... ), 

με την οποία καθορίζεται το ύψος και η διαδικασία χορήγησης της πρόσθετης αποζημιώσεως συνηγόρων νομικής βοήθειας στις ποινικές δίκες μακράς διαρκείας.

Στη νεα ΚΥΑ ειδικότερα προβλέπεται:

α) Αύξηση της ημερησίας αποζημίωσης από €80,00 ευρώ σε €120,00 ευρώ για κάθε συνεδρίαση μετά την 5η διακοπή.

β) Επιπλέον καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ

γ) Πλαφόν ύψους €5.040,00 ευρώ

δ) Δυνατότητα χορήγησης της ανωτέρω αποζημιώσεως και σε Συναδέλφους που δεν ολοκλήρωσαν τα καθήκοντά τους για οποιοδήποτε λόγο.

ε) Παράλληλη έναρξη των διαδικασιών καταβολής της βασικής και της πρόσθετης αποζημιώσεως.

στ) Μη συνυπολογισμός της πρόσθετης αποζημιώσεως στο ετήσιο όριο των €15.000,00 ευρώ που δικαιούται κάθε Δικηγόρος για υπηρεσίες Νομικής Βοήθειας

ζ) Δυνατότητα προσκόμισης του τιμολογίου κατά την είσπραξη της αποζημιώσεως

η) Κατάργηση του παραβόλου των €5,00 ευρώ υπέρ Δημοσίου για την κατάθεση της αίτησης

Για την είσπραξη της πρόσθετης αποζημιώσεως απαιτούνται:

α) Αίτηση του δικαιούχου

β) Βεβαίωση διορισμού του δικαιούχου Δικηγόρου

γ) Βεβαίωση του Δικαστηρίου από την οποία να προκύπτει ο αριθμός των, μετά την 5η διακοπή, συνεδριάσεων που παρέστη ο δικαιούχος

δ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι υπέβαλε αίτηση για την καταβολή της βασικής αποζημιώσεως, ότι δεν έχει καταθέσει άλλη αντίστοιχη αίτηση στο παρελθόν για την ίδια υπόθεση και ότι παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση για την ίδια αιτία

ε) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς το ΤΑΧΔΙΚ

στ) Υπεύθυνη δήλωση γνωστοποίησης ΙΒΑΝ

ζ) Το ειδικό γραμμάτιο Νομικής Βοήθειας

Στην ευόδωση της προσπάθειας αιτιωδώς συνέβαλαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Τσιάρας, ο οποίος υπέγραψε τη δημοσιευθείσα απόφαση, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πάνος Αλεξανδρής, που στήριξε τα αιτήματα του κλάδου, καθώς και ο Αντιπρόεδρος του ΔΣΑ και Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικής Βοήθειας Στάθης Αναλυτής και ο Σύμβουλος του ΔΣ του ΔΣΑ Ιωάννης Δεληγεώργης.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ Β 1472/2021.

Συνημμένα

 kya_prostheti_apozimiosi.pdf | epistoli_tsiaras.pdf

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας