Διαδικτυακά σεμινάρια πιστοποίησης για την νέα δικηγορική ύλη

Published on

12/05/2024 17:20

seminariaΗ Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων ,μετά τη δημοσίευση της η υπ’ αριθ. 33305/2024 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄ 2706/9.5.2024), με την οποία θεσπίζονται οι ειδικές και τεχνικές ρυθμίσεις που αφορούν την λειτουργία των καταλόγων των δικηγόρων που θα αναλάβουν από 1/6/2024 να εκδίδουν πράξεις (για προσημειώσεις και κληρονομητήρια) και να επεξεργάζονται φακέλους (για σωματεία), καθορίζουν την αποζημίωσή τους και τις προϋποθέσεις είσπραξης από τους δικαιούμενους δικηγόρους. διοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια Πιστοποίησης, τα οποία θα ξεκινήσουν την Κυριακή 19 Μαίου 2024.

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω Portal Olomeleia από αύριο 13/05 έως και Παρασκευή 17/05 .

Εγγραφές - δηλώσεις συμμετοχής:

http://www.olomeleia.gr/ >> Αιτήσεις >> Αίτηση συμμετοχής στα σεμινάρια πιστοποίησης -Νέα Δικηγορική Ύλη

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας