Ανακοινώσεις Ολομέλειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

**«Κάνετε το Κτηματολόγιο κτήμα σας»
με τις εκπαιδευτικές  βίντεο-παρουσιάσεις των ψηφιακών εφαρμογών του.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο,  παρουσιάζει μία σειρά εκπαιδευτικών βίντεο - παρουσιάσεων με γενικό τίτλο «Κάνετε το Κτηματολόγιο… κτήμα σας», οι οποίες απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες όσο και στους πολίτες.

Δημοσιεύθηκε η ΠΝΠ με τις ρυθμίσεις για τη επαναλειτουργία των δικαστηρίων και τις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες λαμβανομένης υπόψη της αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων στις περιοχές της Επικράτειας που επλήγησαν από την κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ»

***Δημοσιεύθηκε η από 28.1.2022 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄14/29.1.2022) [επισυνάπτεται], που περιέχει ρυθμίσεις για τη επαναλειτουργία των δικαστηρίων και τις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες, λαμβανομένης υπόψη της αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων στις περιοχές της Επικράτειας που επλήγησαν από την κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ», όπως αυτές ορίζονται στις υπ'αρ. 4034/24.1.2022 (Β' 186) και 4035/26.1.2022 (Β' 190) αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης. Οι κύριες ρυθμίσεις της ΠΝΠ...

Εκλογή μελών Συντονιστικής Επιτροπής

****Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά τη συνεδρίασή της , στις 22.1.2022, εξέλεξε, μετά από μυστική ψηφοφορία , δέκα (10) μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής. Εκλεγέντες , κατά σειρά εκλογής ,είναι:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΕΚΑ (10) ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΕΚΑ (10) ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(κατά τη συνεδρίαση της 22ας Ιανουαρίου 2022)

 

My Data/Timologio: Νέο επεξηγηματικό βίντεο με τη συνεργασία της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων και της ΑΑΔΕ

***Σε συνέχεια των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που έχει διοργανώσει η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων σχετικά με την πλατφόρμα My Data και την εφαρμογή Timologio τίθεται σήμερα στη διάθεση των συναδέλφων επεξηγηματικό βίντεο της ΑΑΔΕ και της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων όπου παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας της εφαρμογής...

Λειτουργία δικαστηρίων απο 7 Ιανουαρίου 2022

****Πραγματοποιήθηκε σήμερα τηλεδιάσκεψη, παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου και υπηρεσιακών παραγόντων αυτού, με θέμα την ασφαλή λειτουργία των Δικαστηρίων, λόγω της έντασης της πανδημίας. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος οι Διοικήσεις των μεγάλων δικαστικών σχηματισμών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Δικαστικών Υπαλλήλων...

Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα έως τις 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00

***Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 6290/2021 η νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.». Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ...

Παράταση, ως 31-3-2022, της ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών

****Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 479988/2021(ΦΕΚ Β 6248/2021) αποφάσεως του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135)

Σημαντική ανακοίνωση: Τρίμηνη παράταση της υποχρέωσης εγγραφής δικηγόρων και λοιπών επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών στο ΓΕΜΗ

***Μετά από παρέμβαση των επιστημονικών φορέων της χώρας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δόθηκε τρίμηνη παράταση εφαρμογής του μέτρου της υποχρεωτικής εγγραφής των δικηγόρων και των λοιπών επιστημόνων - ελευθέρων επαγγελματιών στο ΓΕΜΗ (έως την 1η Απριλίου 2022).Η σχετική ρύθμιση προβλέπεται στην την ΥΑ υπ’ αριθ.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας