Συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 27/1/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Συνήλθε σήμερα, 27/1/2018, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, στα γραφεία του Δ.Σ.Α.

Στην συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας και Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. κ. Δ. Βερβεσός, ενημέρωσε τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, για μια σειρά από θέματα που αφορούν τον δικηγορικό κόσμο, κυρίως το ζήτημα της παράτασης των ασφαλιστικών εισφορών και της επικείμενης ρύθμισης του ν. 4469/2017 (120 δόσεις).

Η Ολομέλεια τοποθετήθηκε  κατ’ αρχήν θετικά στην προώθηση του θεσμού της διαιτησίας κατά το άρθρο 131 του Κώδικα Δικηγόρων και 902 του ΚΠολΔ, μιας και θεωρεί ότι αποτελεί σύγχρονη και αποτελεσματική μορφή επίλυσης διαφορών, αναβαθμίζει το ρόλο του δικηγόρου και επιταχύνει την επίλυση ιδιωτικών διαφορών. Η νέα Συντονιστική Επιτροπή θα εξετάσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού και θα εισηγηθεί σε επόμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας έναν οδικό χάρτη εφαρμογής του θεσμού στους Δικηγορικούς Συλλόγους.

- Αποφασίστηκε η Ολομέλεια να εισηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δικηγόρων αλλά και να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κατάργηση του ΦΠΑ στις νομικές υπηρεσίες, άλλως την δραστική μείωσή του, στον κατώτατο συντελεστή που ισχύει σήμερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα αποφασίστηκε να ζητηθεί η άμεση υλοποίηση της υποχρέωσης επέκτασης του ελάχιστου ποσού απαλλαγής από ΦΠΑ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις 25.000 ευρώ, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Κυβέρνηση.

- Επικαιροποιήθηκε η υφιστάμενη απόφαση της Ολομέλειας, για αποχή των δικηγόρων από τις μετά διακοπή συνεδριάσεις των ποινικών Δικαστηρίων.

- Εξελέγησαν τα νέα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και η σύνθεσή της είναι η ακόλουθη:

1. Δημήτριος Βερβεσός, Πρόεδρος Δ.Σ. Αθηνών
2. Ευστάθιος Κουτσοχήνας, Πρόεδρος Δ.Σ. Θεσσαλονίκης
3. Γεώργιος Σταματογιάννης, Πρόεδρος Δ.Σ. Πειραιώς
4. Γεώργιος Μπέσκος, Πρόεδρος Δ.Σ. Αιγίου
5. Ευστάθιος Φουντουκίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Γιαννιτσών
6. Δημήτριος Δημητρουλόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Ηλείας
7. Γεώργιος Μπαλιάκας, Πρόεδρος Δ.Σ. Καστοριάς
8. Αθανάσιος Μακρυγιάννης, Πρόεδρος Δ.Σ. Λαμίας
9. Νικολέττα Μπασδέκη, Πρόεδρος Δ.Σ. Λαρίσης
10.  Χρήστος Παΐσιος, Πρόεδρος Δ.Σ. Μεσολογγίου
11.  Δημήτριος Ορφανός, Πρόεδρος Δ.Σ. Ναυπλίου
12.  Αθανάσιος Ζούπας, Πρόεδρος Δ.Σ. Πατρών
13.  Παναγιώτης Καρίπογλου, Πρόεδρος Δ.Σ. Σερρών 

Η Ολομέλεια ενημερώθηκε:

- για ζητήματα που αφορούν τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την προστασία δεδομένων) GDPR και έλαβε σχετικές αποφάσεις.

- υιοθέτησε ομόφωνα το ψήφισμα των συναδέλφων που εργάζονται στην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» και αποφάσισε να ασκηθεί παρέμβαση υπέρ τους, στις όποιες δικαστικές προσφυγές αποφασίσουν.

""
Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας