ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LAWYEREX - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ WEBINAR ΚΥΠΡΟΥ

Εκδόθηκε από

22/04/2021 18:09

**Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών συμμετέχει μέσω του European Lawyers Foundation (Ιδρύματος Ευρωπαίων Νομικών) από κοινού με τους δικηγορικούς συλλόγους Γαλλίας, Ιταλίας, Κύπρου, Σλοβακίας, Τσεχίας, Ρουμανίας, Ισπανίας και Πολωνίας στο πρόγραμμα ανταλλαγής δικηγόρων Lawyerex.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σκοπό να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες το δικαστικό σύστημα και τη δικηγορική πράξη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

To πρόγραμμα, λόγω της πανδημίας COVID 19, αντί για την επιτόπια ανταλλαγή δικηγόρων θα συνεχιστεί κατά το τρέχον έτος μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων (Webinars) από τους ανωτέρω συλλόγους.

Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 9 διαδικτυακές ημερίδες (Webinars), μία για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ που συμμετέχει στο πρόγραμμα (Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος, Σλοβακία, Τσεχική Δημοκρατία, Ρουμανία, Ισπανία και Πολωνία) όπου οι εθνικοί εμπειρογνώμονες θα παρουσιάσουν το νομικό σύστημα της οικείας χώρας. Παράλληλα, θα υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση με τους συμμετέχοντες μέσω περιπτωσιολογικών μελετών (case studies) σε μικρές ομάδες (workshop sessions).

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για το 1ο webinar του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου 2021.

Στο webinar αυτό θα συμμετάσχουν έως 5 δικηγόροι.

Το σεμινάριο θα έχει τρίωρη διάρκεια , θα παρουσιαστεί στην αγγλική γλώσσα και θα περιλαμβάνει εισαγωγή στο δικαστικό σύστημα της Κύπρου, με ειδική αναφορά στο ισχύον αστικό και ποινικό δικονομικό πλαίσιο· θα ακολουθήσει εργαστήριο με case studies, ενώ παράλληλα θα υπάρξει δυνατότητα δικτύωσης των συμμετεχόντων (οι οποίοι θα προέρχονται από τα 9 συμμετέχοντα ευρωπαϊκά κράτη).

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Ίδρυμα Ευρωπαίων Νομικών (European Lawyers Foundation).

Η συμμετοχή στα διαδικτυακά σεμινάρια δεν αποκλείει τη συμμετοχή στις φυσικές ανταλλαγές στο πλαίσιο του προγράμματος LAWYEREX στο μέλλον.

Προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:

-Οι ενδιαφερόμενοι να είναι Δικηγόροι.

-Να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (καθώς το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα αγγλικά).

-Να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο email tsiri.an@dsa.gr μέχρι 27 Απριλίου 2021 (τηλ.2103398206).

Eφόσον ο αριθμός των ενδιαφερομένων υπερβαίνει τους 5, η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με κλήρωση.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί δημόσια, την Μ.Πέμπτη 28 Απριλίου 2021 και 10.30, στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Επειδή δεν είναι εφικτή η φυσική παρουσία λόγω των μέτρων της πανδημίας (Covid-19) σας πληροφορούμε ότι δύνασθε να παρακολουθήσετε την άνω κλήρωση μέσω της πλατφόρμας Webex σε real time.

O σχετικός σύνδεσμος θα σταλεί στο email που αποστείλατε την αίτηση ενδιαφέροντος.

Eπισυνάπτεται το πρόγραμμα του webinar.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δικαιοσύνη (JUST) της ΕΕ κατά 80%.

This project is financed with the support of the Justice Programme (JUST) of the European Union.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας