Παράταση αποχής από δίκες 187 ΠΚ μέχρι 15.2.2024

Εκδόθηκε από

29/01/2024 21:55

συντονιστικηΗ Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά τη συνεδρίασή της στις 29.1.2024, στο πλαίσιο των αποφάσεων της Ολομέλειας για την κατάργηση, άλλως, την
τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 187 ΠΚ,
αποφάσισε να εισηγηθεί στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας την παράταση της αποχής των μελών τους από δίκες του άρθρου 187 ΠΚ μέχρι και 15.2.2024, με το ισχύον πλαίσιο.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας