Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα έως τις 5 Ιουλίου 2021

Εκδόθηκε από

26/06/2021 14:52

****Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 2744/26.6.2021 (επισυνάπτεται) η νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 39842 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00».

Η νέα ΚΥΑ επαναλαμβάνει κατά περιεχόμενο τις ρυθμίσεις της προϊσχύουσας ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197 (ΦΕΚ τ. Β’ 2660/18.6.2021) βλ. σχετικά εδώ:

 

https://bit.ly/3y1seit

Συνημμένα

 

Αρχεία

Portal Redirection
Isocrates

Αλλαγή γλώσσας