Νέα ΚΥΑ για τα έκτακτα μέτρα έως την 8.3.2021 (ώρα 6.00)

Εκδόθηκε από

27/02/2021 19:24

**Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 793/27.2.2021 η νέα υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00».

Οι σχετικές δικονομικές ρυθμίσεις παραμένουν ίδιες με την μέχρι σήμερα ισχύουσα ΚΥΑ (άρθρο 4).

Η νέα ΚΥΑ είναι διαθέσιμη στον κάτωθι σύνδεσμο:

https://bit.ly/3qZHdq0

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας