Μέχρι τις 2.2.2021 η υποβολή αιτήσεων για την επιστρεπτέα προκαταβολή 5

Εκδόθηκε από

26/01/2021 17:50

**Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι, εκδόθηκε η αριθ. ΓΔΟΥ 19/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 236/25.1.2021), που αφορά στη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2020. 

Η υποβολή/επιβεβαίωση της αίτησης για τη χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «mybusinessSupport» πρέπει να γίνει έως 2.2.2021

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ

Συνημμένα

 kya_gdoy_19_2021.pdf

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας