Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 - Σημαντική ενημέρωση - Δυνατότητα υποβολής κατ’ εξαίρεση αίτησης ένταξης για δικαιούχους που δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων τους, αλλά δεν υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εκδόθηκε από

27/01/2021 22:37

**Μετά τα σοβαρά ζητήματα που εντοπίστηκαν σε σχέση με την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 λόγω της μη εμπρόθεσμης οριστικοποίησης αρκετών αιτήσεων δικαιούχων, έπειτα από παρέμβαση του ΔΣΑ και άλλων φορέων, το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλουν κατ’ εξαίρεση αίτηση ένταξης όσοι δικαιούχοι δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων τους, αλλά δεν υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σημερινό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν κατ’ εξαίρεση αίτηση ένταξης στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, όσοι δικαιούχοι δήλωσαν έως τις 19 Ιανουαρίου 2021 στοιχεία στην εφαρμογή «Τα Έσοδά μου», στην πλατφόρμα “myBusinessSupport”, αλλά δεν συμπλήρωσαν μέχρι τότε τη σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρηματοδοτική ενίσχυση.

Με τον τρόπο αυτό, αντιμετωπίζεται το γεγονός ότι υπήρξαν δικαιούχοι που αποκλείστηκαν από τη διαδικασία, επειδή εκ παραδρομής δεν υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρότι δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων τους στη σχετική εφαρμογή της πλατφόρμας “myBusinessSupport”. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία οριστικής υποβολής της αίτησης λήγει την Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2021.

Επισυνάπτεται το σχετικό από 27.1.2021 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών.

Συνημμένα

 dt_epistreptea_prokatavoli_5_nees_270121.docx

 

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας