Δευτέρα 1.3.2021 : Οι δικηγόροι στο Μαξίμου - Στις 5.3.2021 η συζήτηση της αίτησης ακύρωσης κατά της ΚΥΑ για την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων

Εκδόθηκε από

23/02/2021 16:20

**1. Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε στις 20.2.2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, αποφάσισε, σε εκτέλεση της από 5.2.2021 απόφασης της Ολομέλειας και λαμβανομένου υπόψη ότι μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί θετικά στα αιτήματα του κλάδου, την παράσταση διαμαρτυρίας, την Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 12.30΄, στο Μέγαρο Μαξίμου, για την κυβερνητική στάση ως προς και τη λήψη μέτρων στήριξης των δικηγόρων και την επίδοση σχετικού ψηφίσματος στον Πρωθυπουργό. 

Προς τούτο, οι Πρόεδροι όλων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας θα λάβουν μέρος στην κινητοποίηση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Συντάγματος και το ν. 4703/2020 και με την αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό.

2. Κατά τη δικάσιμο της 5.3.2021 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας προσδιορίστηκε η συζήτηση της αίτησης ακύρωσης που υπέβαλαν οι δεκατρείς Πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων – Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κατά της ισχύουσας ΚΥΑ, κατά μέρος που αφορά στα δικαστήρια, εισαγγελίες, στρατιωτικά δικαστήρια, έμμισθα, άμισθα υποθηκοφυλακεία, πάσης φύσεως κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας