Αποτελέσματα Δοκιμασίας Επάρκειας Α΄ Εξεταστικής Περιόδου 2023

Εκδόθηκε από

06/10/2023 21:39

apotelesmataΗ Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας του άρθρου 16 Κώδικα Δικηγόρων ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναφορικά με τη δοκιμασία επάρκειας Α΄ εξεταστικής περιόδου 2023, η οποία διεξήχθη ενώπιόν της κατά το χρονικό διάστημα 28 Απριλίου-08 Μαΐου 2023.

Επισυνάπτεται ο πίνακας επιτυχόντων ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Η ανακοίνωση των επιτυχόντων γίνεται με τη δημοσίευση του κωδικού αριθμού τοv οποίο έκαστος υποψήφιος έλαβε κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής

Συνημμένα

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας