Αποφάσεις της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (Συνεδρίαση 29-05-2020)

Εκδόθηκε από

31/05/2020 20:00

** 

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 29.5.2020 στην Αθήνα, υπό την Προεδρία του Προέδρου Δημήτρη Βερβεσού, και με τη συμμετοχή Προέδρων και μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Εκφράζει την ικανοποίησή της για τη θεσμοθέτηση προτάσεων του δικηγορικού σώματος ως προς την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και ιδίως:

         - Τη  δυνατότητα λήψης ένορκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρου για όλες τις πολιτικές υποθέσεις,

         - Τη διατήρηση της προφορικότητας στις ειδικές διαδικασίες,

         -  Την οίκοθεν  επαναφορά, κατά χρονική σειρά,  των υποθέσεων,  που ματαιώθηκαν κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και χωρίς ανάγκη νέων επιδόσεων,

      - Τη λήψη πρώτης αναβολής των υποθέσεων χωρίς σπουδαίο λόγο και  χωρίς καταβολή αναβολόσημου και τη δυνατότητα λήψης δεύτερης αναβολής για σπουδαίο λόγο,

          - Την αναδρομική «κάλυψη» της αναστολής προθεσμιών, νομικών, δικαστικών και εξωδικαστικών, που διέδραμαν, κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων.

          Η Ολομέλεια προς διευκόλυνση των συναδέλφων εκπόνησε  οδηγό εξειδίκευσης των νέων διατάξεων και εκπονεί σχέδια αναγκαίων εγγράφων.

         2. Η Ολομέλεια εμμένει στο  διεκδικητικό πλαίσιο, ως προς την οικονομική στήριξη του κλάδου και την διεύρυνση της δικηγορικής ύλης, όπως αυτό καθορίστηκε στην από 22.5.2020 απόφασή της.

      3. Ευχαριστεί τους βουλευτές εκείνους, τόσο της συμπολίτευσης όσο και της αντιπολίτευσης, που στήριξαν με πρωτοβουλίες τους και παρεμβάσεις τους τα αιτήματα του κλάδου και ιδίως το θέμα της καταβολής αποζημίωσης ειδικού σκοπού 800 ευρώ στους δικηγόρους.

       4. Συνεχίζει τις διεκδικητικές δράσεις της με συνεχείς παρεμβάσεις προς τους πολιτικούς αρχηγούς, τους βουλευτές και τους κοινωνικούς φορείς για την περαιτέρω στήριξη και ανάδειξη των αιτημάτων του κλάδου.

     5. Αναμένει τις αποφάσεις της Κυβέρνησης επί των θεμάτων που τέθηκαν κατά τη συνάντηση αντιπροσωπείας της Ολομέλειας με τον Υπουργό Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτη και ιδίως τα ζητήματα της καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, της κατάργησης, άλλως μείωσης, του ΦΠΑ στις δικαστηριακές υπηρεσίες, της επέκτασης του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, της άμεσης καταβολής του χορηγήματος ΟΑΕΔ στους συναδέλφους, της ταχείας εκκαθάρισης και καταβολής των αμοιβών νομικής βοήθειας, της  ένταξης των όλων δικηγόρων στο καθεστώς της επιστρεπτέας προκαταβολής φόρου και όχι μόνο αυτών που απασχολούν τουλάχιστον ένα άτομο ως προσωπικό, της μη καταβολής, άλλως της αναλογικής μείωσης του τέλους επιτηδεύματος για το έτος 2020, της θεσμοθέτησης πιστοποιητικού βαρών στις εμπράγματες και σε ενοχικές δικαιοπραξίες.

        6. Η Ολομέλεια θα συνέλθει σε νέα συνεδρίαση εντός των επόμενων 15 ημερών για να εκτιμήσει εκ νέου την κατάσταση και να καθορίσει την περαιτέρω στάση της.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας