Αίτημα παράτασης προθεσμίας 120 δόσεων

Εκδόθηκε από

19/05/2020 16:32

**

 Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός απέστειλε σήμερα επείγουσα επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία ζητεί την παράταση της προθεσμίας υπαγωγής των οφειλετών ασφαλισμένων στη ρύθμιση του ν. 4611/2019, ενόψει της επικείμενης λήψης της προβλεπόμενης σήμερα προθεσμίας στις 31.5.2020.

Το πλήρες κείμενο της υπ’ αρ. πρωτ.864/19.5.2020 επιστολής του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ως εστάλη, έχει ως εξής:

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Όπως σας είναι γνωστό στις 31.5.2020 λήγει η προθεσμία υπαγωγής των οφειλετών ασφαλισμένων στη ρύθμιση του ν.4611/2019, πλην όμως για χιλιάδες συναδέλφους είναι αδύνατη η ολοκλήρωση αυτής, καθόσον μέχρι και σήμερα δεν έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα του e-EΦΚΑ ή/και στου ΚΕΑΟ το σύνολο ή/και μέρος των οφειλομένων στα παλαιά μας Ταμεία (τ. ΤΑΝ, ΤΕΑΔ, ΤΥΔΕ, ΤΥΔΑ κλπ.).

Ως εκ τούτου και ουχί από υπαιτιότητα των ασφαλισμένων μελών μας είναι αδύνατη η ολοκλήρωση και του Β΄Σταδίου της υπαγωγής στη ρύθμιση (πιστοποίηση ΚΕΑΟ και ολοκλήρωση της ρύθμισης).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε, με άμεση νομοθετική παρέμβαση,  παραταθεί  η ανωτέρω προθεσμία, τουλάχιστον μέχρι 31.12.2020 δια τροποποιήσεως της σχετικής διατάξεως του άρθρου 13 του ν.4611/2019.

 

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Δημήτρης Κ. Βερβεσός

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας