ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Εκδόθηκε από

16/05/2024 16:59

νομικη βοηθειαΗ Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που συνεδρίασε έκτακτα σήμερα, 16.5.2024, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Κατόπιν της από 8.5.2024 απόφασής της σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 25 του Ν. 5095/2024, αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του ΔΣΘ, Δημήτρη Φινοκαλιώτη, το Σύμβουλο του ΔΣΑ,
Αλέξανδρο Μαντζούτσο και το Διευθυντή Πληροφορικής του ΔΣΑ, Βασίλειο Μανιό
πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τη διεύθυνση και στελέχη του ΤΑΧΔΙΚ, στο πλαίσιο της οποίας τέθηκε το χρονοδιάγραμμα χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί για την εκκαθάριση και πληρωμή των αποζημιώσεων Νομικής Βοήθειας.
Ειδικότερα:
1) Για τα ειδικά γραμμάτια Νομικής Βοήθειας των ετών 2019-2022 τα οποία υπήχθησαν στη διαδικασία του άρθρου 69 του Ν. 5016/2023 και καταβλήθηκε στους δικαιούχους δικηγόρους το 80% της αποζημίωσης ενώ τα σχετικά τιμολόγια είχαν εκδοθεί στο 100% της αξίας τους, για το υπόλοιπο 20% έχουν ήδη λάβει χώρα οι πρώτες καταβολές και υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθούν το αμέσως προσεχές διάστημα, χωρίς να απαιτηθεί εκ μέρους των συναδέλφων καμία περαιτέρω ενέργεια.
2) Για τα ειδικά γραμμάτια Νομικής Βοήθειας των ετών 2019-2022 τα οποία υπήχθησαν στην ανωτέρω διαδικασία και τα σχετικά τιμολόγια εκδόθηκαν στο 80% της αξίας τους, θα επαναληφθεί άμεσα αντίστοιχη
διαδικασία, ώστε το υπόλοιπο 20% να καταβληθεί στους συναδέλφους εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος.
3) α) Για τα ειδικά γραμμάτια Νομικής Βοήθειας των ετών 2019-2022 τα οποία δεν υπήχθησαν στην ανωτέρω διαδικασία καθώς και β) για όλα τα ειδικά γραμμάτια Νομικής Βοήθειας του έτους 2023, θα ακολουθήσει αντίστοιχη διαδικασία για την καταβολή του 100% της αξίας τους.
4) Για τα ειδικά γραμμάτια Νομικής Βοήθειας προηγούμενων ετών (εκκρεμότητες προ του 2019), που δεν υπάγονται στις ειδικές διαδικασίες των άρθρων 69 του Ν. 5016/2023 και 25 του Ν. 5095/2024, η εκκαθάριση και πληρωμή τους θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις πάγιες ρυθμίσεις του Ν. 3226/2004.
Για την υλοποίηση των προαναφερομένων υπό στοιχεία 2 και 3 εκκαθαρίσεων και πληρωμών, θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις.
Κατόπιν αυτών, η Συντονιστική Επιτροπή προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας να αναστείλουν τη λήψη απόφασης για αποχή των μελών τους από υποθέσεις Νομικής Βοήθειας μέχρι τις 17.6.2024, οπότε θα συνεδριάσει η Ολομέλεια στη Λαμία (14-16 Ιουνίου 2024) και η οποία θα
συνεκτιμήσει την μέχρι τότε πρόοδο των διαδικασιών εκκαθάρισης και πληρωμής των αποζημιώσεων που θα έχει επέλθει μέχρι τότε και θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας