ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Εκδόθηκε από

13/07/2023 17:09

ολομελιαΗ Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφάσισε να προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας την παράταση της αναστολής της αποχής των μελών τους από υποθέσεις Νομικής Βοήθειας και τη μη έκδοση γραμματίων προκαταβολής και
ενσήμων σε όλες τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας μέχρι 15.9.2023, οπότε και θα επανεξετασθεί η θέση του δικηγορικού σώματος, ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των προβλεπόμενων στην διάταξη του
άρθρου 69 ν. 5016/2023. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις νομικής βοήθειας σε δικηγόρους δικαιούχους 59 Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας (εκκρεμούν οι αποζημιώσεις των δικαιούχων των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, και Πρεβέζης).

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας