Ανακοίνωση. της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος,

Εκδόθηκε από

22/02/2022 13:50

**

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με αφορμή δημοσιεύματα για αναφορά της Αμερικανίδας Αντιπροέδρου, κατά τη συνάντησή της με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σε εκκρεμή ποινική δίκη ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση.

 

              1. Η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης αποτελεί βασικό πυλώνα για τη Δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

              Οποιαδήποτε προσπάθεια, άμεση ή έμμεση, επηρεασμού της δικαιοδοτικής κρίσης του δικαστή είναι ανεπίτρεπτη και καταδικαστέα.

              2. Η ταχεία και ορθή απονομή της δικαιοσύνης αποτελεί προτεραιότητα για το δικηγορικό σώμα. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας έχει, κατ’ επανάληψη, καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δικαστικές Αρχές) για τη λυσιτελή αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρατηρούνται στην εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης. Η απλοποίηση των διαδικασιών, η επέκταση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, η κάλυψη των κενών θέσεων δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων, η ουσιαστική επιθεώρηση των Δικαστηρίων αποτελούν μέτρα στην κατεύθυνση αυτή.

              3.  Ελπίζουμε ότι το ενδιαφέρον που φέρεται ότι επιδείχθηκε από ελληνικής πλευράς για την παρακολούθηση της εξέλιξης της συγκεκριμένης υπόθεσης, η οποία σημειωτέον εκκρεμεί σε δεύτερο βαθμό και κατά την εκδίκαση της μέχρι σήμερα  δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες καθυστερήσεις (εκδίκαση κακουργήματος εντός 5ετίας), να επιδειχθεί έμπρακτα για τις συνθήκες απονομής της Δικαιοσύνης και για τις μεγάλες καθυστερήσεις στον προσδιορισμό των υποθέσεων και την έκδοση των αποφάσεων των Ελλήνων πολιτών, που αγγίζουν τα όρια της αρνησιδικίας και φαλκιδεύουν το δικαίωμα δικαστικής προστασίας των πολιτών. 

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας