Άμεση ανάγκη κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων υπαλλήλων στα δικαστήρια όλης της χώρας

Εκδόθηκε από

23/11/2021 15:32

****

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με αφορμή την σημερινή απεργία των δικαστικών υπαλλήλων, επισημαίνει για μια ακόμη φορά τα σημαντικά κενά που έχουν δημιουργηθεί στις θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων, λόγω της αθρόας συνταξιοδότησής τους, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των Δικαστηρίων και την απονομή της Δικαιοσύνης.

Παρίσταται άμεση η ανάγκη κάλυψης των άνω κενών, είτε μέσω των επιλαχόντων των διαγωνισμών 1Κ και 8Κ ΑΣΕΠ, κατόπιν νομοθετικής ρύθμισης, είτε με έκτακτο, κατ’ εξαίρεση, γραπτό διαγωνισμό υπό την επίβλεψη δικαστικών λειτουργών.

H Πολιτεία πρέπει να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία, για την επίλυση του ζητήματος.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας