Επιστολή της Ολομέλειας προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την επικύρωση του γνησίου της υπογραφής προσωρινά κρατουμένων

Published on

24/06/2022 23:47

ypropoΕστάλη, σήμερα, επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με την οποία ζητείται να προβεί το Υπουργείο στις απαραίτητες διοικητικές και νομοθετικές ενέργειες, μετά τα περιστατικά άρνησης αστυνομικών τμημάτων και κέντρων κράτησης μεταναστών να επικύρωσει το γνήσιο της υπογραφής σε προσωρινά κρατούμενους προκειμένου να εκπροσωπηθούν από δικηγόρο.

--- Επισυνάπτεται η επιστολή

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας