ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έμμισθοι δικηγόροι: Επιστροφή παρανόμως εισπραχθεισών εισφορών 1ου 2019 έως και 9ου 2020

Published on

24/11/2021 16:34

***

Σε συνέχεια της διαρκούς και επίμονης πίεσης που άσκησε το Δικηγορικό Σώμα, επιλύεται έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, το φλέγον ζήτημα της επιστροφής των παρανόμως εισπραχθεισών εισφορών εμμίσθων δικηγόρων ιδιωτικού τομέα (επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας) χρονικού διαστήματος 1ου 2019 έως και 9ου 2020. Όπως προκύπτει από το σημερινό δελτίο τύπου του e-ΕΦΚΑ (διαθέσιμο εδώ: https://www.efka.gov.gr/el/deltia-typoy/deltio-typoy-112 ), αναπτύχθηκε και τίθεται σε λειτουργία στις 10/12/2021 νέα ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία διαθέσιμη σε εντολείς δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και σε Ν.Π.Ι.Δ. προκειμένου να τροποποιήσουν, την δηλωθείσα, μέσω Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), ασφάλιση των προσώπων αυτών για τα έτη 2019 και 2020, ώστε να προσαρμοσθεί στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, που διέπουν το ασφαλιστικό καθεστώς τους.

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, θα εμπλουτισθεί στις 17/01/2022 με αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία επιστροφής των αντιστοίχως αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στους εν λόγω δικαιούχους (ασφαλισμένους και εργοδότες).

Με τον ανωτέρω τρόπο, ανοίγει ο δρόμος, για την επιστροφή σε χιλιάδες εμμίσθους δικηγόρους και τους εντολείς τους σημαντικών ποσών από ασφαλιστικές εισφορές που έχουν εισπραχθεί παρανόμως λόγω της γνωστής καθυστέρησης προσαρμογής των συστημάτων υποβολής αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων του e-ΕΦΚΑ, προς την ισχύουσα νομοθεσία, με συνέπεια να εισπράττονται αναγκαστικά εισφορές (επικουρικής και πρόνοιας) που δεν οφείλονταν.

Στην υλοποίηση του ανωτέρω δύσκολου έργου σημαντική ήταν η συμβολή της νέας διοίκησης του e-ΕΦΚΑ και ιδίως των κ.κ. Δουφεξή Παναγιώτη, Διοικητή και Βαρβέρη Αλέξανδρου Υποδιοικητή Α΄.

Αναμένουμε και την οριστική τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων του e-ΕΦΚΑ εντός των ανωτέρω προθεσμιών προς τους συναδέλφους μας.

 

Συνημμένα

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας