Διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων

Published on

22/11/2021 20:03

***

Σχετικά με το καθεστώς πρόσβασης των δικηγόρων στα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία διευκρινίζουμε τα εξής: 1. Το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, από 09:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 58509/18.11.2021 απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης (βλ. σχετικά εδώ: https://bit.ly/30PiYTf ), ισχύει και για τα άμισθα και για τα έμμισθα Υποθηκοφυλακεία.

2. Σύμφωνα με τις εγκυκλίους υπ’ αριθ. 2147695/12.11.2021 του Ελληνικού Κτηματολογίου (https://bit.ly/3CFW3Xx) και υπ’ αριθ. 58505/9.11.2021 του του Υπουργείου Δικαιοσύνης (https://bit.ly/30JaY6E) δεν απαιτείται ραντεβού (προσυνεννόηση) μόνο για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων, όπου ισχύει η αρχή της χρονικής προτεραιότητας. Αντίθετα, επίσκεψη με ραντεβού (προσυνεννόηση) μπορεί να ρυθμίζεται για την έρευνα στους χώρους των αρχείων παλαιών τίτλων και ετών.

3. Αντίθετες απόψεις, που τυχόν εκφράζονται από υπαλλήλους των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων δεν έχουν νόμιμο έρεισμα.

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας