Δοκιμασία Επάρκειας B’ εξεταστικής περιόδου 2021 – Τελικός Πίνακας υποψηφίων ανά εξεταζόμενο μάθημα

Published on

02/11/2021 18:52

***Επισυνάπτεται τελικός πίνακας υποψηφίων ανά εξεταζόμενο μάθημα για τη Δοκιμασία Επάρκειας Β΄εξεταστικής περιόδου 2021.

 

 

 

Συνημμένα

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας