Δοκιμασία Επάρκειας B’ εξεταστικής περιόδου 2021 – Αναθεωρημένος Πίνακας υποψηφίων ανά εξεταζόμενο μάθημα

Published on

29/10/2021 19:15

****Επισυνάπτεται αναθεωρημένος πίνακας υποψηφίων ανά εξεταζόμενο μάθημα για τη Δοκιμασία Επάρκειας Β΄εξεταστικής περιόδου 2021.

 

 

 

Συνημμένα

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας