Δοκιμασία Επάρκειας B’ εξεταστικής περιόδου 2021 – Πίνακας υποψηφίων ανά εξεταζόμενο μάθημα

Published on

26/10/2021 17:55

****Επισυνάπτεται ο πίνακας υποψηφίων ανά εξεταζόμενο μάθημα για τη Δοκιμασία Επάρκειας Β΄εξεταστικής περιόδου 2021 .

 

Συνημμένα

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας