Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα έως τις 08 Νοεμβρίου 2021

Published on

24/10/2021 23:13

***

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 4919/2021 η νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου και ώρα 06:00».

Η ΚΥΑ επαναλαμβάνει για τη λειτουργία των δικαστηρίων και την πρόσβαση σε αυτά κατά περιεχόμενο τις ρυθμίσεις της προϊσχύουσας ΚΥΑ υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910 (ΦΕΚ τ. Β’ 4674/2021)

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ τ. Β’ 4919/2021.

 

Συνημμένα

 

Files

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας