Αποφάσεις της Ολομέλειας για τον Κωδικα Πολ. Δικονομίας, την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών και το θέμα της κατάργησης του ΦΠΑ στις δικαστηριακές διαδικασίες

Published on

11/10/2021 19:22

***Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 9.10.2021, στον Πειραιά, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

 

1. Η Ολομέλεια εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στο περιεχόμενο του σχεδίου νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Παρά τις βελτιώσεις, που επήλθαν, μετά την αποδοχή σχετικών προτάσεων του δικηγορικού σώματος, οι προτεινόμενες διατάξεις δεν επιλύουν τα προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί, δεν απλοποιούν και δεν επιταχύνουν τη διαδικασία αλλά αντιθέτως, διαιωνίζουν ένα δικονομικό καθεστώς πολυνομίας και κακονομίας.

Η εισαγωγή της πιλοτικής δίκης στις πολιτικές υποθέσεις, όπως, κατ’ επανάληψη, έχουμε επισημάνει, καταστρατηγεί βασικά δικονομικά δικαιώματα των πολιτών, περιορίζει το δικαίωμά τους στη δικαστική προστασία και ενεργεί υπέρ των ισχυρών και εναντίον των αδυνάτων αφού στο ρυθμιστικό της πεδίο είναι βέβαιο ότι θα υπαχθούν υποθέσεις συμφερόντων Τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, δανειοληπτών και του ιδίου του Δημοσίου.

Η Ολομέλεια εμμένει στην προηγούμενη απόφασή της και προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων αμέσως μετά την ψήφιση των σχετικών διατάξεων να λάβουν αποφάσεις για την αποχή των μελών τους από όλες τις πιλοτικές δίκες πολιτικών υποθέσεων.

 

2. Μέσα σε δύο χρόνια από την ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα προωθείται η τρίτη τροποποίηση των διατάξεών του.

Ανεξάρτητα από τις προσεγγίσεις που μπορεί να υπάρχουν για το περιεχόμενο των διατάξεων αυτών, θα πρέπει, κατ’ αρχάς, να επισημάνουμε ότι ο Ποινικός Κώδικας αποτελεί βασικό νομοθέτημα, το οποίο εκ της φύσεώς του θα πρέπει να είναι μακράς πνοής, προκειμένου να δημιουργείται ασφάλεια δικαίου, λαμβανομένου υπόψη ότι στο ποινικό δίκαιο εφαρμόζονται πάντα οι επιεικέστερες διατάξεις.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει παρατηρηθεί αύξηση της εγκληματικότητας και μάλιστα σε συγκεκριμένα αδικήματα. Υπό το βάρος αυτό αλλά και της πίεσης του κοινού περί δικαίου αισθήματος, προωθούνται οι εν λόγω αλλαγές, με κυρίαρχη τάση την αυστηροποίηση του πλαισίου των ποινών.

Η αυστηροποίηση στην έκτιση της ποινής (πραγματική έκτιση) σε ειδεχθή εγκλήματα, πάντα με δικαστικές εγγυήσεις, είναι ένα μέτρο που μπορεί να αποδειχθεί λυσιτελές, λαμβάνοντας υπόψη και τον δικαιολογητικό λόγο της επιβολής της ποινής, που δεν είναι μόνο κατασταλτικός του εγκλήματος.

Η αυστηροποίηση όμως, των προβλεπόμενων ποινών, από μόνη της, δεν αποτελεί τη μόνη λύση. Σημειώνουμε ότι ο Ποινικός μας Κώδικας συγκαταλέγεται στους αυστηρότερους της Ευρώπης και αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλος αριθμός καταδικασθέντων σε ισόβια κάθειρξη.

Η Ολομέλεια άμεσα θα καταθέσει, αρμοδίως, αναλυτικά τις προτάσεις της για κάθε μία από τις προωθούμενες διατάξεις.

 

3. Η Ολομέλεια εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση στο περιεχόμενο της αριθ. 2/72297/ΔΛΤΠ/28.9.2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία επιδιώκεται να καταστεί αδύνατη η αναγκαστική εκτέλεση ιδιωτών σε βάρος του Δημοσίου και δη των διαθεσίμων του στις Τράπεζες της χώρας με την αιτιολογία ότι έχουν ταχθεί για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ειδικών σκοπών.

Η εγκύκλιος αυτή υπονομεύει το δικαίωμα δικαστικής προστασίας των πολιτών έναντι του Δημοσίου, αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία και στην αρχή της δικονομικής ισότητας και εισάγει, δια «ερμηνευτικής» εγκυκλίου, κανόνα δικαίου, άνευ νομοθετικής εξουσιοδότησης και τήρησης των όρων δημοσιότητας.

Και τούτο, σε μία ιδιαίτερα δυσμενή συγκυρία και μάλιστα τη στιγμή που το Δημόσιο επιφυλάσσει προνομιακή μεταχείριση για τον εαυτόν του εις βάρος ιδιωτών, όπως την κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη γνωστοποίηση.

Η Ολομέλεια ζητά την άμεση ανάκληση της εγκυκλίου και εξουσιοδοτεί την Συντονιστική Επιτροπή να ανατεθεί σε έγκριτους συναδέλφους και καθηγητές η εκπόνηση σχετικής γνωμοδότησης για την αντίθεση της συγκεκριμένης «εγκυκλίου» με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ και να προβεί σε δικαστική προσφυγή κατά αυτής.

 

4. Η Ολομέλεια θεωρεί ως μείζονος σημασίας θέμα την κατάργηση του ΦΠΑ στις δικαστηριακές διαδικασίες, άλλως την μετάπτωσή του στον χαμηλότερο συντελεστή, λαμβάνοντας υπόψη ότι, το θέμα αυτό συνδέεται με την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη και την άσκηση του Συνταγματικού Δικαιώματός τους σε δικαστική προστασία. Επίσης, η Ολομέλεια ζητά τη διεύρυνση του ορίου απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ από 10.000 σε 25.000 ευρώ, που αποτελεί άλλωστε μνημονιακή υποχρέωση και είναι η μόνη που μέχρι σήμερα, αδικαιολόγητα, δεν έχει υλοποιηθεί. Η Ολομέλεια εξουσιοδοτεί τη Συντονιστική Επιτροπή να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια προς υλοποίηση των ανωτέρω.

 

5. Η Ολομέλεια εκφράζει την ικανοποίησή της για την αποδοχή της προτάσεώς της, προκειμένου σε εκλογικές διαδικασίες, να μπορούν να ψηφίζουν δια ζώσης και οι μη εμβολιασμένοι και μη νοσήσαντες, με την επίδειξη αρνητικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου κατά Covid 19.

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας