Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2021

Published on

19/09/2021 21:46

****Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 4337/2021 η νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 57069 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00»

Η ΚΥΑ επαναλαμβάνει για τη λειτουργία των δικαστηρίων και την πρόσβαση σε αυτά κατά περιεχόμενο τις ρυθμίσεις της προϊσχύουσας ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55732/13.9.2021 ΦΕΚ τ. Β’ 4214/2021.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ τ. Β’ 4337/2021.

 

 

Συνημμένα

 

 

Files

Portal redirection
Isocrates

Αλλαγή γλώσσας