Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Published on

03/09/2021 15:12

***Το πρώτο δημόσιο Α.Ε.Ι. που προσέφερε αγγλόφωνα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, δέχεται αιτήσεις για Μεταπτυχιακά Προγράμματα, τα οποία διεξάγονται μόνο τα Σαββατοκύριακα (executive mode) και απευθύνονται και σε επαγγελματίες.

--Επισυνάπτεται ενημερωτικό υλικό

 

 

Συνημμένα

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας