Κατάθεση τροπολογίας για την παράταση των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που δημιουργούνται από την μη έγκαιρη ανανέωση των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, τα οποία αναδείχθηκαν και από παρεμβάσεις του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Δημήτρη Βερβεσού, κατέθεσε τροπολογία για την δυνατότητα ανανέωσης των αδειών αυτών μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.

Το περιεχόμενο της τροπολογίας, που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Φορείς διαχείρισης προστατευoμένων περιοχών και άλλες διατάξεις», έχει ως εξής:

«Οι άδειες διαμονής που έληξαν από 18 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και 17 Ιανουαρίου 2018 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.4251/2014, καθώς και όσες λήγουν από 18 Ιανουαρίου 2018 μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2018, μπορούν να ανανεωθούν μέχρι την 30 Ιουνίου 2018. Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης των ως άνω αδειών διαμονής μέχρι την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την ανανέωση αυτών, θεωρούνται ως αυτοδικαίως παραταθείσες. Η ισχύς των υπόψη αδειών διαμονής αρχίζει την επομένη από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης».

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας